Dyrektor - dr Małgorzata Iwańska-Kania

Dział dla Dorosłych:
Kierownik - starszy kustosz
Pracownik - kustosz
Pracownik - starszy bibliotekarz

DZIAŁY : Dział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Popularnonaukowa i Internetowa, Multimedia i Zbiory Specjalne:
Kierownik - starszy kustosz
Pracownik - starszy bibliotekarz
Pracownik - młodszy bibliotekarz

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta:
Kierownik
Trzech pracowników

Administracja:
Główna Księgowa
Sekretarka - Referent
Informatyk
Bibliotekarz systemowy
St.Referent ds. Gospodarczych
Dwóch pracowników gospodarczych

Pracownicy z rozszerzonym zakresem obowiązków:

Instruktor ds. bibliotek w powiecie
Kasjer