Dyrektor - dr Małgorzata Iwańska-Kania

Dział dla Dorosłych:
Kierownik - starszy kustosz
Pracownik - kustosz
Pracownik - kustosz

DZIAŁY : Dział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Popularnonaukowa i Internetowa, Multimedia i Zbiory Specjalne:
Kierownik - starszy kustosz
Pracownik - starszy bibliotekarz
Pracownik - kustosz

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta:
Trzech pracowników - dokumentalista

Administracja:
Główna Księgowa
Sekretarka - Referent
Informatyk

Dział gospodarczy:
Referent
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy

Pracownicy z rozszerzonym zakresem obowiązków:
Instruktor ds. bibliotek w powiecie
Kasjer