Wycieczka do Treblinki

Treblinka17 września 2011r. pracownicy Biblioteki wraz z członkami Bibliotecznego Klubu Internetowego „IKONKA”, zwiedzili Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Asystent Muzeum, p. Ania Wierzbicka, oprowadziła wycieczkę po wystawie i po rozległym terenie byłego Karnego Obozu Pracy - Treblinka I i Obozu Zagłady - Treblinka II. Opowiedziała też historię obu obozów. Na terenie byłego Obozu Pracy znajduje się kamienna ściana i prosty krzyż symbolizujące miejsce straceń. To pomnik ofiar więźniów Karnego Obozu Pracy. Na miejscu Obozu Zagłady, gdzie znajdowały się dwie komory gazowe, zbudowany jest pomnik z dużych bloków granitowych, które swoim ułożeniem symbolizują Ścianę Płaczu w Jerozolimie. Autorem pomnika jest Franciszek Duszenko. Wokół pomnika umieszczono 17 tys. kamieni symbolizujących nagrobki żydowskie – macewy. Na 216 kamieniach wypisano nazwy miast, z których przywożono Żydów do Treblinki. Wśród kamieni jest jedyny kamień tzw. imienny z wypisanym imieniem i nazwiskiem Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) i dzieci. Przy pomnikach ofiar holokaustu zapalone zostały znicze i minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanych w obu obozach. Drugą częścią wycieczki było spotkanie integracyjne w leśniczówce „Przeździatka”.

Wręczenie legitymacji członków Klubu "Ikonka"

Ikonka125 maja 2011r. 23-ech członków Klubu "IKONKA" otrzymało legitymacje członkowskie i zostało uroczyście pasowanych na klubowiczów. Pasowania klawiaturami komputerowymi dokonali informatycy prowadzący zajęcia: Dariusz Tarkowski i Dominik Filipczuk. Przy lampce szampana z mrożoną truskawką, koreczkach, kawie i herbacie wytworzyła sie bardzo miła, towarzyska atmosfera. Rozmowy dotyczyły nie tylko zajęć z komputerem. Klubowicze zapewnili, że chętnie (zgodnie z pkt. 3 "Obowiazków Internauty") uczestniczyć będą w imprezach czytelniczych organizowanych przez Bibliotekę. Zaoferowali także pomoc przy zbieraniu wszelkich dokumentów dotyczących historii naszego miasta i powiatu dla nowopowstałej "Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta". Klubowicze podziękowali pracownikom Biblioteki za serdeczną opiekę podczas spotkań, a zwłaszcza informatykom - za formę prowadzenia zajęć i cierpliwość. Chętnych jest coraz więcej, dlatego też od września rozpoczną się zajęcia trzeciej grupy.

"Nie taki komputer straszny..."

Ikonka2Od 28 lutego do 5 marca 2011 roku trwała ogólnoeuropejska kampania „Tydzień z Internetem 2011”. Akcja miała na celu zachęcenie jak największej liczby osób do korzystania z komputera i Internetu. W Sokołowie spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami naszego miasta i powiatu, przeprowadzili pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz harcerze VII Osiedlowego Szczepu Harcerskiego.