Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zsyłkę na Sybir mieszkańców Sokołowa i okolic

10W dniu 26 listopada 2011 r. przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej zsyłkę w 1944 r. na Sybir mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i okolic. Organizatorami byli: Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Związek Sybiraków oddział w Sokołowie Podlaskim oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I.Gałczyńskiego. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim, Zespołu Szkół w Rozbitym Kamieniu im.Sybiraków, Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy AK. Zebranych gości powitał Burmistrz Sokołowa Podlaskiego, który przypomniał historię  zsyłek Polaków na Sybir. Odsłonięcia tablicy dokonali Burmistrz Bogusław Karakula, pan Kazimierz Dobrenko - Przewodniczący Związku Sybiraków Oddziału w Sokołowie Podlaskim, pani Barbara Artych, córka Sybiraka oraz pan Jan Kiciak, prezes PUIK-u.  Pan Kazimierz Dobrenko podziękował wszystkim za przybycie oraz przywołał pokrótce historię tablicy upamiętniającej zsyłkę, która po raz pierwszy odsłonięta została w 1994 roku, wówczas na budynku dworca PKP. Po nim wystąpił Sybirak, pan Stanisław Jagiełło. Przypomniał on zebranym historię zesłanych Polaków, odwołując się do własnych wspomnień opowiedział o losach ludzi wygnanych z Ojczyzny. Na zakończenie wystąpiła grupa wokalna pod kierownictwem pana Marka Kołodziejskiego. Młodzież zaśpiewała m.in. hymn Sybiraków.

Serial "Unia serc" w Bibliotece - odcinek 4

 

Sadzenie dębów katyńskich

1411 maja 2011 r. w Sokołowie Podlaskim posadzono 26 dębów w ramach miejskiej akcji społecznej „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Akcja ta jest częścią ogólnopolskiego programu, w którym dla uczczenia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej cała Polska sadzi dęby. Według zasady jeden dąb – to jedna osoba. Celem programu jest posadzenie 21857 drzew. W samym Sokołowie posadzono już 36 Dębów pamięci.
Uroczystości w Sokołowie rozpoczęły się Mszą Świętą w Konkatedrze Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, pod przewodnictwem Biskupa Drohiczyńskiego, księdza Antoniego Pacyfika Dydycza. Po Eucharystii zgromadzeni, w uroczystej procesji przeszli na plac za Konkatedrą, gdzie odbyło się sadzenie dębów.
W tym roku sokołowskie Dęby Pamięci sadzone były przez delegacje placówek oświatowych, placówek kultury i biznesu, samorządowców, harcerzy.
Delegacja Miejskiej Biblioteki Publicznej sadziła dąb upamiętniający Aleksandra Łętkowskiego, kapitana rezerwy Wojska Polskiego.
Aleksander Łętkowski urodził się 13. 01. 1887 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w Wojsku Polskim od 1919 r. Służbę pełnił w Centralnej Składnicy Farmaceutycznej w Warszawie. Awansowany do stopnia kapitana.
Z powiatem sokołowskim związany przez Sterdyń, gdzie był właścicielem apteki i okresowo zamieszkiwał. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jeniec Starobielska, zamordowany w Charkowie w okresie IV – V 1940 r. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 439 z 5 X 2007 pośmiertnie awansowany na stopień majora Wojska Polskiego.

 Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim

102 i 3 kwietnia 2011 r. Biblioteka gościła grupę 22 uczestników projektu „Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim”. Projekt skierowany jest do uczniów sokołowskich szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Całe szkolenie trwało pięć dni i nazwane zostało „Szkołą poruszania się po rynku pracy”. Warsztaty ze względu na tematykę podzielone były na dwa bloki. Pierwszy obejmował zajęcia mające ścisły związek z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy: naukę pisania CV i listu motywacyjnego, wykład dotyczący sytuacji na lokalnym rynku pracy, naukę czytania ogłoszeń o pracy wraz z przedstawieniem sposobów ich poszukiwania oraz naukę autoprezentacji w kontakcie z potencjalnym pracodawcą. Młodzież spotkała się z panią Marleną Steć, dziennikarką „Życia Siedleckiego”, która opowiadała o swojej drodze zawodowej i pracy.
Drugi blok miał na celu wykształcenie i wzrost kompetencji miękkich, tj. osobistych i interpersonalnych. W ramach tej części uczestnicy brali udział w grach i zabawach, które służyły integracji, nauce pracy w grupie, poprawie komunikacji, wzroście zaufania oraz samoświadomości. Całe szkolenie jest wstępem do dużego przedsięwzięcia jakim są „Targi pracy i kariery”. Przez najbliższe miesiące, aż do września uczestnicy będą pracowali przy organizacji tego wydarzenia, przy czym najbardziej istotną jest ich niezależność, bowiem od nich zależy kształt i przebieg targów. Opieką na uczestnikami i animacją całego procesu zajmują się pracownicy Fundacji Civis Polonus, (www.civispolonus.org.pl),która wraz z Fundacją „U siebie” odpowiedzialna jest za realizację całego projektu.