Sesja Rady Miasta w Bibliotece

15W dniu 27 czerwca 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Podlaskim odbyła się tzw.„wyjazdowa” XIV Sesja Rady Miejskiej. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej i przedstawił porządek obrad. Na wniosek obecnych na sesji mieszkańców miasta uczczono minutą ciszy pamięć śp. Stanisława Borysiewicza, byłego radnego miejskiego, nauczyciela, wielkiego społecznika. Punktem trzecim obrad były zapytania i wolne wnioski mieszkańców, którzy przede wszystkim poruszali problemy dotyczące ich bezpośrednio oraz najbliższego otoczenia Na pytania odpowiadał burmistrz, swoje opinie wyrażali również radni. Burmistrz Miasta Bogusław Karakula przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym, po czym nastąpiły pytania i wypowiedzi radnych. Następnym punktem Sesji było omówienie projektów uchwał Rady Miasta. min. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski - obszaru pomiędzy ul.Piłsudskiego, Grunwaldzką, Wojska Polskiego i Ks. Bosco zwanego "Planem osiedla Piłsudskiego".
W dalszej części obrad Burmistrz Miasta odczytał informację dotyczącą przygotowania miasta do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Kolejnym punktem porządku Sesji było wystąpienie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Hanny Lecyk, która omówiła półtoraroczną działalność Biblioteki w nowej siedzibie. Wypowiedzi ilustrowane były pokazem multimedialnym.
W zakończeniu został odczytany i przyjęty protokół XIII Sesji Rady Miejskiej i Przewodniczący Rady Miasta zamknął Sesję.

"Zarządzanie nowoczesną biblioteką w systemie bibliotecznym SOWA" - konferencja, w której uczestniczyli pracownicy Biblioteki: Hanna Lecyk, Bogumiła Korbuszewska, Dariusz Tarkowski oraz pracownik Biblioteki Gminnej w Sterdyni, Aneta Wilk

Konferencja26 czerwca 2012 r. w Auli Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, odbyło się spotkanie bibliotekarzy z województwa mazowieckiego poświęcone zagadnieniom komputeryzacji bibliotek pt. „Zarządzanie nowoczesną biblioteką w systemie bibliotecznym SOWA”. Z zaproszenia organizatorów spotkania –Biblioteki Wydziału Zarządzania UW i Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów „SOWA” skorzystało 60 przedstawicieli bibliotek z Warszawy oraz Mazowsza.Uczestników obrad serdecznie powitał Dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, który przybliżył uczestnikom funkcję bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Wydziału Zarządzania. Odniósł się także do misji bibliotek, które tworzą podstawy intelektualnego rozwoju społeczeństwa i porządkują zasoby  informacyjne.Sesję wykładową otworzyła i moderowała Ewa Florek, kierownik Biblioteki Wydziału Zarządzania UW. Pierwszy z prelegentów,Wojciech Kowalewski przedstawił dokonania bibliotekarzy w zakresie komputerowego opracowania zbiorów bibliotecznych i ich udostępniania w internecie.