Warsztaty drukarskie 2009

W ramach "€žMajowych Dni z Książką"€, w dniach 14-15 maja 2009 r. Biblioteka zaprosiła firmę "€žKalander"€ Czerpalnia Papieru z Gliwic. Firma zajmuje się ręcznym wytwarzaniem papieru czerpanego i była gościem Miejskiej Biblioteki w roku 2008. Wtedy pracownicy firmy pokazywali jak wytwarza się papier czerpany. Tym razem pracownicy firmy "€žKalander" prowadzili warsztaty drukarskie, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Pracownicy firmy opowiadali o dawnych metodach i technikach drukowania. Uczniowie brali udział w zabawie edukacyjnej. Jedna grupa poznawała technikę powstawania ilustracji, druga składała wyrazy z czcionek. Każdy mógł złożyć własne imię i samodzielnie wydrukować je w prasie drukarskiej oraz wykonać ilustrację. Na koniec każdy własnoręcznie odciskał pieczęć na certyfikacie otrzymanym od firmy. Wykonane przez siebie prace uczniowie mogli zabrać do domu. Młodzież chętnie uczestniczyła w pokazach i z zainteresowaniem poznawała tajniki dawnych metod drukowania.