Święty Mikołaj w Bibliotece

16W dniach 5 -€ 6 grudnia 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna po raz kolejny zaprosiła w swoje progi Świętego Mikołaja, aby obdarował naszych najmłodszych czytelników w w upominkami. Każde dziecko, które w tych dniach odwiedziło Bibliotekę otrzymało prezent lub słodki upominek. Dla wszystkich milusińskich Mikołaj, Elfy, Bałwanek oraz cały sztab pomocników przygotowali mnóstwo gier, zabaw ruchowych i zajęć plastycznych. Największą atrakcją okazał się sztuczny śnieg, w którym dzieci bawiły się do utraty tchu. Wszystko to odbywało się w przepięknej bajkowo- zimowej scenerii, a tańce i zabawy trwały do późnych godzin popołudniowych. Dzieci kolorowały rysunki, robiły ozdoby choinkowe, którymi dekorowały choinki zawieszone na ścianie. Spotkanie z Mikołajem było bardzo radosne, a dzieci z uśmiechniętymi buziami opuszczały Bibliotekę. 5 grudnia zaproszone zostały dzieci z Centrum Pomocy Socjalnej, które przygotowało paczki świąteczne i poczęstunek dla dzieci. 6 grudnia wszystkie dzieci przychodzące do Biblioteki miały spotkanie z Mikołajem.

Narodowe czytanie 2016

10W 2012 roku z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego małżonki rozpoczęta została ogólnopolska akcja Narodowego Czytania. Czwartą i tegoroczną, piątą edycję, objęła swoim patronatem para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. W bieżącym roku 2016 lekturą Narodowego Czytania została wybrana, podczas internetowego głosowania, książka Henryka Sienkiewicza "Quo vadis"€, nawiązująca do ustanowionego przez Sejm i Senat RP Roku Henryka Sienkiewicza. W 2016 r. przypada 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci pisarza. Do tej wspaniałej akcji już po raz piąty włączyła się również Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim. nia 3 września o godz. 11 na Szewskim Rynku  spotkali się mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego, aby wziąć udział we wspólnym czytaniu książki „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Spotkanie rozpoczęły:  dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Hanna Lecyk, która zapoznała publiczność z genezą książki oraz Sekretarz Urzędu Miasta Sokołów Podlaski Maria Truszkowska, odczytała okolicznościowy List Prezydenta RP oraz  pierwszy fragment powieści.  We wspólnym czytaniu wzięli udział dyrektorzy i kierownicy miejskich i powiatowych jednostek samorządowych,  pracownicy Biblioteki, członkowie Grupy Teatralnej „Wiraż” oraz młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego. Teksty zaprezentowali: Dariusz Flisiuk – Naczelnik Wydziału Funduszy Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, Joanna Urbankowska – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Paweł Woźniak – współwłaściciel Szkoły Językowej Centrum Edukacji Eureka, Wanda Wierzchowska – prezes honorowy Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Grażyna Skonieczna – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, Elżbieta Lewczuk – kierownik Biblioteki Pedagogicznej, Hanna Czartoryjska – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5, Radosław Strus – właściciel Niepublicznego Przedszkola Akademia Puchatka, Wiesław Nasiłowski – komendant Powiatowy Policji, Maciej Wąż – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno - Komunalnych, Edyta Zajadacz – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Jerzy Iwański – nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 2, członek Zarządu Komitetu Opieki nad Zabytkami Sokołowskich Cmentarzy „Memoria”, Waldemar Prokopczuk – v-ce Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, Marcin Celiński – Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, Kinga Zakrzewska i Bartosz Archacki – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie. Do czytania tekstów włączyli się również : Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej Hanna Lecyk oraz pracownicy: Jadwiga Gąszczak, Bogumiła Korbuszewska, Joanna Miściorak, Anna Uścińska. Narodowe Czytanie urozmaicone zostało przez scenki teatralne, w których wystąpili: młodzież z Grupy Teatralnej „Wiraż”: Katarzyna Wasilczuk (Ligia) i Maciej Tyszko (Marek Winicjusz), Olga Gąsowska (Akte)- ucz. I Liceum Ogólnokształcącego, pracownicy biblioteki: Andrzej Rybiński (Neron), Grzegorz Gawrysiak (Petroniusz), Bartłomiej Skibniewski (Chilon), Piotr Rybak (Piotr Apostoł), Krzysztof Osiński (Ursus). Tłem dla występujących była scenografia przedstawiająca rzymskie Koloseum namalowana przez Teresę Nowakowską. W finale spotkania wszyscy występujący oraz widzowie odczytali jeden z końcowych fragmentów „Quo vadis” traktujący o spotkaniu Piotra Apostoła z Chrystusem. Dzięki tegorocznemu Narodowemu Czytaniu zarówno mieszkańcy Sokołowa Podl. jak i innych miejsc w Polsce mogli chociaż na chwilę przenieść się do starożytnego Rzymu, aby razem z bohaterami książki przeżyć kolejną lekcję historii.

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

1015 kwietnia 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego świętowała swoje 70 urodziny. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14:00 w budynku Biblioteki. Na zaproszenie Dyrektor placówki przybyli liczni goście, w tym Burmistrz Miasta Bogusław Karakula i wicestarosta - Marta Sosnowska. Obchody rozpoczął występ aktorów Grupy Teatralnej „Wiraż”: Katarzyny Wasilczuk i Macieja Tyszko. oraz krótkie wprowadzenie Dyrektor, zaznaczyła że:"... Współczesny model Biblioteki odbiega zdecydowanie od tego z czasów, kiedy Bibliotekę kojarzono tylko z magazynem książek i z ich wypożyczaniem. Współczesna Biblioteka jest strefą pobudzającą wyobraźnię i kreatywność, pomieszczeniem spełniającym wiele funkcji i zadań, stanowiącym uniwersalne centrum życia kulturalnego i artystycznego. Biblioteki teraz są nie tylko miejscem, w którym można książki wypożyczać lub skorzystać z nich w czytelni, ale również, a może przede wszystkim miejscem, które ma inspirować do spotkań, wymiany doświadczeń, oraz spędzania czasu. Chcemy, (wszyscy pracownicy Biblioteki), żeby taką biblioteką była Biblioteka Miejska w Sokołowie i dlatego staramy się uatrakcyjniać i zwiększać liczbę imprez bibliotecznych i zajęć o różnym charakterze." Następnie pracownik Biblioteki przybliżył zebranym historię naszej instytucji. Dyrektorzy szkół i przedszkoli w Sokołowie Podlaskim, delegacja z Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego, delegacje z bibliotek w powiecie sokołowskim i gminy oraz innych jednostek samorządowych  na ręce Pani Dyrektor złożyli bardzo wiele serdecznych życzeń i   podziękowań za wieloletni trud i wkład pracowników Biblioteki  w rozwój i promocję czytelnictwa w naszym mieście. Wszystkich gości wzruszyły życzenia od wieloletniego czytelnika, teraz niewidomego, ale ciągle aktywnego - Pana Witolda Grądzkiego, który powiedział: "... ta Biblioteka jest dla mnie oczami na świat". Po oficjalnej części uroczystości odbyła się Wielka Gala Operetki „Przetańczyć całą noc” w wykonaniu zespołu Artes Ensemble ze Szczecina. Grupa w składzie: Maria Antkowiak (sopran), Tomasz Łuczak (baryton), Dominika Dołżyńska (skrzypce), Małgorzata Janaszek (wiolonczela) oraz Andrzej Janaszek (fortepian) prezentowała arie z najbardziej znanych operetek, min: „Nad pięknym, modrym Dunajem”, „Księżniczka czardasza”, „Carmen”, „Cygańska miłość” i wiele innych. Goście z zachwytem słuchali pięknych pieśni a znakomitych wykonawców oklaskami na stojąco. Uroczystość zakończyła się "lampką" szampana, tradycyjnym "sto lat." i wszyscy goście zostali poczęstowani tortem w kształcie książek. Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz serdeczne życzenia.

Sokołów Podlaski w latach II wojny światowej w zachowanych dokumentach IPN

10W czwartek 11 lutego 2016 r. miłośnicy i pasjonaci historii naszego miasta i okolic mogli uczestniczyć w ciekawym spotkaniu. Na zaproszenie Biblioteki do Sokołowa Podlaskiego przyjechali dwaj pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie: Janusz Piwowar i Maciej Terlecki. Panowie opowiadali zebranym o zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, a także o dokumentach, które dotyczą bezpośrednio naszego miasta i powiatu oraz jego mieszkańców. Wśród zasobów IPN, traktujących o naszych okolicach, znalazły się m.in. dokumenty dotyczące represji sowieckich z lat 1939-1956; różnego rodzaju ankiety dotyczące miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich; materiały alertu harcerskiego na temat miejsc zbrodni hitlerowskich w Polsce, w tym w powiecie sokołowskim; kartoteki osobowe urzędników i zbrodniarzy hitlerowskich, działających na naszym terenie m.in. Ernsta Gramssa. Wszyscy, którzy tego wieczoru odwiedzili naszą Bibliotekę mogli również zobaczyć zbiór afiszy i plakatów z Generalnego Gubernatorstwa Powiatu Sokołów Podlaski oraz kartoteki osobowe robotników przymusowych. Zebrani z ogromnym zainteresowaniem słuchali gości i śledzili prezentację multimedialną zebranych dokumentów. Wielu mieszkańców naszego miasta, którzy pamiętają jeszcze czasy okupacji, mogło uzupełnić prezentację o własne wspomnienia i obserwacje. Wieczornemu spotkaniu towarzyszyła wystawa dokumentów i afiszy oraz fotografii Sokołowa Podlaskiego z okresu okupacji, które zgromadziła Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Część fotografii i dokumentów udostępniona została przez mieszkańców miasta, a część pochodzi z Archiwum własnego Biblioteki. Wystawa, uzupełniona o dokumenty IPN była dostępna dla odwiedzających w holu Biblioteki