XXIV Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie

SV600268Dnia 17 grudnia 2008 r. odbył się XXIV Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie. Wzięło w nim udział pięć 2-osobowych drużyn z gimnazjów i szkół średnich na terenie miasta. Turniej składał się z 3 rund. W pierwszej rundzie pytania dotyczyły historii Sokołowa i okolic, w drugiej zadawane były pytania o patronów ulic oraz pytania z informacji umieszczanych w prasie lokalnej.
Trzecia runda składała się z dwóch części i dotyczyła regionalizmu.W pierwszej części tej rundy, w krótkim opowiadaniu należało znaleźć wyrażenia lub określenia gwarowe i podać ich znaczenie.
W drugiej części - prezentacji fotograficznej, drużyny musiały podać nazwy starych sprzętów i określić do czego służyły. Eksponaty pochodziły ze skansenu pana Mariana Pietrzaka.
Odpowiedzi zawodników oceniała komisja w składzie: Aneta Kułak i dr Grzegorz Ryżewski – pracownicy Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków–oddział Regionalny w Białymstoku, Janusz Tokarski z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Bogumiła Korbuszewska – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Turniej prowadzili: Artur Skłodowski i Andrzej Rybiński
Nagrodą główną w Turnieju jest Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego.

Pierwsze miejsce oraz puchar zdobyła drużyna z I-go Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie (Anna Ostromecka i Mateusz Wróblewski)

Drugie miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 1( Piotr Kamiński i Marcin Siemikowski)

Trzecie – Zespół Szkół Nr 1 (Sylwia Oleszczuk i Monika Kosieradzka), a czwarte ex aequo – Publiczne Gimnazjum Nr 2 (Piotr Potyra i Artur Sawicki) Zespół Szkół Nr 2. (Wioleta Michałowska i Agnieszka Wilk) Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody – odtwarzacze MP3 - ufundowane przez Miasto Sokołów Podlaski oraz książki: „Pieśń ujdzie cało...Historia i legendy ziemi sokołowskiej”.