Promocja książki pt. "Dzienniki Anny Kahan. Siedlce 1914 - 1916"

21Cykl spotkań „Wieczór przy świecach” wpisał się już na stałe w kalendarz imprez Biblioteki Miejskiej. Jednak spotkanie, które odbyło się 21 listopada 2013 r. o godz. 18.00 było inne niż wszystkie. Tego dnia mogliśmy uczestniczyć w promocji wyjątkowej książki pt. „Dzienniki Anny Kahan. Siedlce 1914-1916”. Książka została wydana staraniem siedleckiego Stowarzyszenia tutajteraz. Składa się z trzech części. Pierwsza to Dziennik napisany przez Annę Kahan, gdy mieszkała w Siedlcach, druga to wspomnienia Moje pierwsze sześć lat w Ameryce (wspomnienia z lat 1916–1922 z dopiskiem w rękopisie To, co pamiętam, gdyż taki kształt literacki przyjęły, gdy autorka miała ok. 70 lat) oraz autobiograficzne opowiadanie – Moi rodzice uciekli z domu w dwa miesiące po ślubie (powstało, gdy Anna miała ok. 90 lat i zostało podyktowane przez autorkę jej opiekunce w Domu Opieki). Autorka - Chana (Anna) Kahan urodziła się w Siedlcach w 1901 roku. Jej ojciec, Abraham Hersz Kahan, był rzeźnikiem, a matka, Rojza zajmowała się wychowaniem pięciorga dzieci: Brachy, Chany (Anny), Chaima Lejba, Aarona i Sary. Po ukończeniu trzech klas rosyjskiej szkoły miejskiej, Chana zamierzała kontynuować naukę w gimnazjum, jednak jej rodzice nie mogli sobie pozwolić na opłacenie czesnego. W wieku 10 lat rozpoczęła pracę w zakładzie kapeluszniczym Ajzensztadta przy ulicy Warszawskiej 24 (obecnie ul.Piłsudskiego). Jako dziewczynka czytała bardzo dużo w jidysz, po polsku i rosyjsku. Po wybuchu I wojny światowej rozpoczęła pisanie dziennika w języku jidysz. Dziennik ten obejmuje okres od 31 grudnia 1914 roku do 26 września 1916, czyli do wyjazdu Anny z jej siostrą Brachą do Ameryki. Jest to pamiętnik młodej dziewczyny, która opisuje życie codzienne niezamożnej rodziny żydowskiej w Siedlcach, wydarzenia wojenne, których była świadkiem, stosunki pracy w zakładzie kapeluszniczym, życie towarzyskie i kulturalne jej kręgu młodzieży oraz dzieli się wrażeniami z czytanej literatury. Po przyjeździe do Ameryki, Anna ciężko pracowała w zakładach kapeluszniczych w Nowym Jorku, a wieczorami uczyła się angielskiego. Wyszła za mąż za Harry’ego Safrana. Jej syn, Bernard Safran (1924–1995) był znanym artystą malarzem amerykańsko-kanadyjskim, córka Rhoda Newman – bibliotekarką w Bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie. W książce zamieszczone jest jej Posłowie. Anna udzielała się literacko jako poetka i powieściopisarka. Wydała cztery tomy poezji w jidysz i powieść w języku angielskim. Jej utwory były drukowane w periodykach i antologiach poezji żydowskiej w USA. Pełną bibliografię tych utworów opracował Michael Halber. Wyjątkowość tej książki opiera się głównie na tym, że w Siedlcach do tej pory istniała tylko jedna praca poświęcona okresowi I wojny światowej – Wspomnienia z okupacji niemieckiej 1915–1918 autorstwa Anny Kuć-Staniszewskiej, wydane w 1939r. Autorka opisała te lata z punktu widzenia urzędnika Magistratu. Anna Kahan przedstawia na kartach swojego Dziennika te same lata, pokazane oczami młodej żydowskiej dziewczyny, wchodzącej w dorosłe życie w okresie brutalnej wojny. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Janiszewska, prezes Stowarzyszenia tutajteraz. Występ, uzupełniony bogatą prezentacją multimedialną (zdjęcia z prywatnych zbiorów rodziny Anny Kahan) przybliżył zebranym zarówno postać autorki Dziennika, jak i atmosferę tamtych czasów, czasów młodzieńczej radości, ciężkiej pracy i niepewności w przededniu I wojny światowej.

"Wieczór przy świecach" -"O świecie tych co nas opuścili i o naszej o nich pamięci" - spotkanie z panią Eżbietą - Piskorz - Branekovą

10Listopad to miesiąc zadumy oraz wspomnień o tych, którzy odeszli z tego świata, a także okres, kiedy odwiedzamy cmentarze, groby naszych bliskich. Właśnie nekropolie i zwyczaje związane z pochówkiem były tematem listopadowego „Wieczoru przy świecach”, zorganizowanego przez Bibliotekę. Gościem spotkania, które odbyło się 14.11.2013r. pod hasłem „O świecie tych co nas opuścili i o naszej o nich pamięci” była Pani Elżbieta Piskorz - Branekova. Pani Elżbieta jest absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Etnografii), studia magisterskie ukończyła w 1973 roku. Od 1974 do 2010 r. była pracownikiem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, gdzie pracowała na różnych stanowiskach, a od roku 1991 jako Kurator Działu Etnografii Polski i Europy. Ogromne zamiłowanie, które Pani Elżbieta żywi do polskiej tradycji ludowej, obyczajów i obrzędów sprawiło, że autorka napisała szereg dzieł na ich temat. Jako kurator działu Etnografii Polski i Europy Elżbieta Branekova wydała m.in. trzytomowy album zatytułowany „Polskie Stroje Ludowe”, w którym opisane zostały tradycyjne ubiory noszone w 63 regionach etnograficznych Polski. Podczas wykładu wzbogaconego o prezentację multimedialną autorka przybliżyła przybyłym słuchaczom tradycje i obrzędy związane z chowaniem zmarłych, obowiązujące w trzech głównych religiach świata: chrześcijaństwie, judaizmie i islamie. W ciekawy i przystępny sposób opowiedziała o zwyczajach towarzyszących tej ceremonii, jakże różnych w poszczególnych częściach świata. Zebrani mogli usłyszeć wiele ciekawostek np. w kościele prawosławnym pogrzeb odbywa się zawsze trzeciego dnia od śmierci osoby zaś w judaizmie powinien odbyć się jak najszybciej (najlepiej na drugi dzień). Dzięki „gawędzie” Pani Piskorz – Branekovej przybyli na spotkanie mogli poszerzyć swoją wiedzę o tego rodzaju ceremoniach, zapoznać się z obyczajami charakterystycznymi dla różnych religii oraz ponownie przeżyć chwile zadumy.

Poranek o Tuwimie - spotkanie z Miłoszem Kamilem Monasterskim

10Miłosz Kamil Manasterski (ur. 23.06.1977 w Kaliszu) - polski poeta, prozaik i animator kultury, członek Związku Literatów Polskich, dyrektor Domu Kultury w Łomiankach, 16 października 2013 roku po raz kolejny gościł w Bibliotece w Sokołowie Podlaskim. Tym razem przybliżył zebranym postać wielkiego polskiego pisarza Juliana Tuwima. Ten polski poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, urodził się 13 września 1894 w Łodzi, a zmarł 27 grudnia 1953 w Zakopanem. Był współzałożycielem kabaretu literackiego „Pod Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. Współpracował z tygodnikiem „Wiadomości Literackie”. Tłumaczył poezję rosyjską, francuską, niemiecką oraz łacinę. Brat polskiej literatki i tłumaczki Ireny Tuwim, kuzyn aktora kabaretowego i piosenkarza Kazimierza „Lopka” Krukowskiego. Julian Tuwim podpisywał się ponad czterdziestoma pseudonimami m.in. Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, J. Wim, Pikador, Roch Pekiński. Poranek literacki dla sokołowskich szkół średnich odbył się z okazji ogłoszenia przez Sejm RP, roku 2013 rokiem Juliana Tuwima. Spotkanie rozpoczęło się od utworu hip-hopowego do tekstu pt.”Rzepka”. Pan Manasterski, jak zwykle, w ciekawy i przystępny sposób przedstawił sylwetkę pisarza, opowiedział wiele ciekawostek dotyczących jego życia, najbliższej rodziny oraz twórczości. Prezentacja urozmaicona była pokazem multimedialnym, na którym zebrani uczniowie mogli obejrzeć niektóre kabarety do tekstów Juliana Tuwima, liczne zdjęcia pisarza, piosenki m.in. utwór „Miłość Ci wszystko wybaczy” w interpretacji Meli Koteluk (w oryginale piosenkę tą śpiewa Hanka Ordonówna). Wystąpienie pana Miłosza ponownie spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która na koniec nagrodziła go gromkimi oklaskami.

Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke

1813 czerwca 2013 r. gościł w Bibliotece Grzegorz Kasdepke - autor bajek i opowiadań dla dzieci, znany czytelnikom z takich utworów jak "Ostrożnie", "Kuba i Buba", "Kacperiada" i inne. Pisarz z zawodu jest dziennikarzem, pracował jako redaktor "Świerszczyka"oraz jako scenarzysta programów telewizyjnych "Ciuchcia", "Budzik", "Podwieczorek u Mini i Maksa". Grzegorz Kasdepke jest laureatem prestiżowych nagród: m. in. Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego za "Kacperiadę", Nagrody "Edukacja XXI "za "Co to znaczy..." i "Bon czy ton".W Bibliotece pisarz spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 4, Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim oraz Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu. Autor opowiadał dzieciom o swojej twórczości, czytał wybrane opowiadania ze swoich książek. W drugiej części spotkania Grzegorz Kasdepke zaproponował dzieciom zabawę w konferencję prasową. Dzieci zadawały pisarzowi różne pytania, na które chętnie, choć czasami z rozbawieniem odpowiadał. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość zakupienia książek autora i otrzymania dedykacji.

Spotkanie z Rafałem Lasotą

W dniu 5 czerwca 2013 r. gościł w Bibliotece Rafał Lasota - pisarz, publicysta z Warszawy. Autor zajmuje się głównie twórczością dla najmłodszych. Jego utwory ukazały się m. in. w zbiorkach pt. "Pląsaki"oraz "Śmieszki i zachwytki". Autor początkowo pisał dla zabawy. Jego wiersze były wspomnieniami z wakacji nad morzem ze swoimi dziećmi. Tworzył wiele utworów, w których zawarł własne obserwacje czy utrwalił zachowanie swoich dzieci: Darii, Kacpra i Adrianny. To właśnie dzieci pisarza były pierwszymi recenzentami jego utworów.Na spotkanie w Bibliotece przybyły dzieci z Przedszkola Nr 2 i Nr 4 w Sokołowie Podlaskim.Rafał Lasota opowiadał dzieciom o swoich książkach, czytał im swoje wiersze i opowiadania. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały tajemniczych i zabawnych historii zawartych w utworach pisarza, a także chętnie odpowiadały na różne pytania zadawane przez autora.Na zakończenie spotkania pisarz wręczył dzieciom na pamiątkę ulotki ze swoim zdjęciem i wierszem. Przedszkolaki w doskonałych humorach opuszczały Bibliotekę.

Spotkanie z Szymonem Hołownią

1015 maja 2013r odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wieczór przy świecach”. Tym razem gościliśmy  Szymona Hołownię, dziennikarza, pisarza, publicystę. Szymon Hołownia ukończył Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. Studiował psychologię w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów. Pracował jako ratownik medyczny. Założył białostocki oddział fundacji „Pomoc Maltańska”. W latach 1997–2000 był redaktorem działu kultury „Gazety Wyborczej”, a w latach 2001–2004 felietonistą i redaktorem działu społecznego „Newsweek Polska”. Od kwietnia do lipca 2005 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Ozonu”. Od września 2005 do 2006 pracował dla „Rzeczpospolitej” jako redaktor działu Plus Minus. Publikował w „Kulturze Popularnej”, „Machinie”, „Przewodniku Katolickim”, „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”. W latach 2006–2012 ponownie był publicystą „Newsweek Polska”. Od września 2012 do kwietnia 2013 był felietonistą tygodnika „Wprost”.Prowadził audycje w Radiu Białystok, Radiu Vox FM, współpracował z Radiem PiN. W 2006 był prowadzącym program Po prostu pytam w TVP1. W latach 2007–2012 był dyrektorem programowym stacji telewizyjnej Religia.tv. W stacji tej prowadził etyczny talk-show Między sklepami nadawany z centrum handlowego Złote Tarasy w Warszawie, Bóg w wielkim mieście, a także Ludzie na walizkach. Od września 2007 prowadzi przegląd prasy w Dzień Dobry TVN. Od 2008 roku razem z Marcinem Prokopem współprowadził w telewizji TVN cztery edycje programu Mam talent!.W grudniu 2012 uruchomił portal internetowy Stacja7. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a zebrana publiczność z ogromnym zainteresowaniem słuchała  gościa. Pan Szymon przybliżył  kulisy swojego warsztatu pisarskiego, opowiadał o swoich podróżach, m.in. do Zambii, Hondurasu i innych zakątków świata. Gorąco zachęcał do zapoznania się z jego ostatnią książką pt.”Last minute. 24h chrześcijaństwa na świecie”, która, jak sam stwierdził, jest jego ulubioną ze wszystkich dotychczasowych publikacji. Szymon Hołownia założył Fundację Kasisi, aby pomagać siostrom służebniczkom Maryi Niepokalanej w prowadzeniu domu dla 250 osieroconych i chorych dzieci w Kasisi w Zambii (http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x66773/fundacja-pomoze-dzieciom-z-zambii/ ) i stąd decyzją autora książki, złotówka ze sprzedaży każdego egzemplarza książki jest przeznaczona na sierociniec Kasisi Children’s Home w Zambii. Dotychczas na rynku księgarskim ukazały się następujące książki autora: "Kościół dla średnio zaawansowanych", "Tabletki z krzyżykiem","Ludzie na walizkach", "Monopol na zbawienie", "Bóg. Życie i twórczość", "Ludzie na walizkach. Nowe historie", Bóg, kasa i rock'n'roll", wspólnie z Marcinem Prokopem, "Last minute. 24h chrześcijaństwa na świecie". Miłą niespodzianką była zapowiedź kolejnej książki, która powstaje we współpracy z  Marcinem Prokopem. Ma ona ukazać się jesienią tego roku. Czekamy z niecierpliwością zarówno na książkę jak i na kolejne spotkanie. Będący na spotkaniu dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. M.Curie-Skłodowskiej, zaprosił Szymona Hołownię na spotkanie z młodzieżą  tego Liceum. Zaproszenie zostało przyjęte.

"Islandia- trzeci żywioł" - spotkanie z Romanem Pankiewiczem

IMG 3889W środę 13 marca 2013r. młodzież z sokołowskiego Gimnazjum Nr 1 uczestniczyła w spotkaniu autorskim z Romanem Pankiewiczem, podróżnikiem, autorem książki „Islandia – trzeci żywioł”. Roman Pankiewicz urodził się w 1958r. w Krakowie, jest absolwentem szkoły hotelarskiej w Zakopanem. Ponad 10 lat przebywał poza granicami naszego kraju, gdzie pracował, a jednocześnie poznawał kulturę, zwyczaje, architekturę i przyrodę danego kraju. Jako człowiek ciekawy świata i bystry obserwator fotografował wszystkie interesujące obiekty i zjawiska przyrodnicze.Na spotkaniu pisarz opowiedział uczniom o swojej przygodzie z Islandią- krajem, który zachwyca surowym krajobrazem polodowcowym, rozległym płaskowyżem wulkanicznym, przeraża nieprzewidywalną  przyrodą, zadziwia małą liczbą mieszkańców oraz przyciąga swoją niezwykłością. Autor wzbogacił swoje spotkanie prezentacją licznych fotografii, ciekawostkami o Islandii oraz opowieściami o własnych doświadczeniach i przygodach, które działały na wyobraźnię widzów i przyciągały ich uwagę. Spotkanie miało szczególną wartość edukacyjną, w przystępnej formie przedstawione zostały informacje o krainie,która pełna jest tajemnic i nie odkrytych jeszcze cudów.

"Wieczór przy świecach" spotkanie z poezją  Gałczyńskiego, Leśmiana, i  Staffa w interpretacji Mirosława Kowalczyka

4W dniu 31.01.2013 r. w Bibliotece odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Wieczór przy świecach". Tym razem prezentowana była poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bolesława Leśmiana i Leopolda Staffa. Wiersze przedstawił we własnej interpretacji Mirosław Kowalczyk - aktor scen warszawskich. Spotkanie rozpoczęło się „Rozmową liryczną” – wierszem K.I.Gałczyńskiego, w wykonaniu Mirosława Kowalczyka i Hanny Lecyk - Dyrektora Biblioteki. Poezja w wykonaniu artysty, a także muzyka, która towarzyszyła prezentacji utworów wprowadziły uczestników w nastrój zadumy i refleksji. Relacja ze spotkania w Wieściach Sokołowskich:
"[...] Mirosław Kowalczyk zabrał licznie przybyłych słuchaczy w podróż po wspaniałej poezji naszych twórców minionego wieku. Dobór wierszy dokonany przez aktora pozwalał wychwycić to, co w twórczości bohaterów wieczoru jest najistotniejsze – „potęga podświadomości, humor i liryzm, zmysłowość, ukryty patriotyzm, sny o potędze i ciągłe zdumienie światem”. Tu, w pięknym wnętrzu biblioteki słowa poetów tworzyły inny świat, lepszy od niewesołej rzeczywistości. Szczególną wymowę miały wiersze patrona biblioteki, które z racji corocznego konkursu recytatorskiego często rozbrzmiewają w jej murach w wykonaniu uczniów. Tym razem wiersze Gałczyńskiego można było usłyszeć w prawdziwie mistrzowskiej interpretacji. Godzinne spotkanie z pięknym poetyckim słowem minęło szybko, a sądząc po reakcjach słuchaczy, wyzwoliło ono pozytywną energię, nadzieję i humor, co było zgodne z zamierzeniami i wykonawcy, i organizatorów.