Wieczór przy świecach – Spotkanie autorskie Ryszarda Chacińskiego i Piotra Krzemieniewskiego

1startDnia 26 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie autorskie Ryszarda Chacińskiego i Piotra Krzemieniewskiego – poetów sokołowskich, członków Klubu Literackiego „Erato”. Ryszard Chaciński urodził się w Siedlcach, ale od 28 lat mieszka w Sokołowie Podlaskim. Przez 14 lat pracował w Telefonach Podlaskich. Interesuje się sportem, głównie piłką nożną i lekkoatletyką. Sam uprawia jogging. W wolnych chwilach słucha muzyki i pisze wiersze. Swoje utwory prezentował na Nocy Poetów w Jabłonnie Lackiej, gdzie dwukrotnie zdobył wyróżnienie. Ryszard Chaciński pisze głównie utwory romantyczne, ale także wierszowane bajki dla dzieci. Piotr Krzemieniewski to młody duchem emeryt, niezwykle „płodny” twórczo. Interesuje się historią, turystyką. Ma też ciekawe hobby, zbiera bowiem różne „starocia”, tworząc prywatne małe muzeum. Autor pisze głównie utwory satyryczne, chociaż w swojej twórczości ma dużo wierszy o tematyce religijnej. Piotr Krzemieniewski dostrzega problemy życia codziennego: politycznego, rodzinnego, a swoje spostrzeżenia próbuje przelać na papier, bawiąc się jednocześnie rymem. Licznie zgromadzona na „Wieczorze przy świecach” publiczność przez ok. 2 godziny miała możliwość zapoznania się z biografią oraz twórczością autorów. Wiersze poetów prezentowali członkowie Grupy Teatralnej „Wiraż” działającej w Bibliotece: Klaudia Szczekutek uczennica Szkoły Podstawowej nr 1, Mateusz Chadaj – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2, Maciej Tyszko – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im M. Skłodowskiej-Curie oraz pracownicy Biblioteki Miejskiej: Andrzej Rybiński i Bartłomiej Skibniewski. Publiczność wysłuchała również utworów muzycznych w wykonaniu Magdaleny Brzozowskiej – uczennicy Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Sławomira Kamińskiego – muzyka, perkusisty. Miłą niespodzianką na zakończenie wieczoru był wzruszający występ Lecha Zakrzewskiego – poety, fraszkopisarza, autora piosenek. Swoje utwory Lech Zakrzewski dedykował głównie prezentowanym autorom, kolegom z Klubu Literackiego „Erato”.

Ryszard Chaciński i Piotr Krzemieniewski zebrali liczne gratulacje od publiczności, a także, po spotkaniu, przeprowadzili wiele rozmów z zainteresowanymi ich twórczością. Spotkanie to było już kolejną prezentacją osobowości twórczych członków Klubu Literackiego „Erato”.

Wieczór przy świecach - spotkanie autorskie Magdaleny Frączek

IMG 241022 października 2013 r. w Bibliotece odbył się  wieczór autorski Magdaleny Frączek – poetki, członka Klubu Literackiego „Erato”, instruktora terapii zajęciowej. Magdalena Frączek – sokołowianka urodzona w Ciechanowie na co dzień pracuje w Caritasie w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Ukończyła Studia Pedagogiczne na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, studia podyplomowe z zakresu Arteterapii i Terapii Zajęciowej. Od najmłodszych lat interesuje się poezją. Będąc jeszcze uczennicą Gimnazjum Nr 2 zachęcona przez polonistkę Wiesławę Kwiek, brała udział w różnych konkursach poetyckich, odnosząc sukcesy. Regularnie uczestniczyła w konkursach „Nocy poetów” w Jabłonnie Lackiej, gdzie zdobywała główne nagrody. Inspiracją do napisania wielu wierszy jest jej córeczka Oliwia, która wystąpiła na wieczorze autorskim mamy, recytując jeden z jej utworów.
Na spotkaniu wiersze Magdaleny Frączek czytała młodzież z Grupy Teatralnej „Wiraż” : Natalia Piwko – uczennica Gimnazjum Salezjańskiego, Kamila Frandt, Katarzyna Wasilczuk, Katarzyna Wyszomierska – uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie oraz poproszony przez autorkę do przeczytania wyjątkowego dla niej wiersza o tacie - Paweł Kryszczuk. O oprawę muzyczną zadbał pan Michał Soszka, który wystąpił ze swoimi uczennicami z Gimnazjum Nr 1: Natalią Przewoźnik (klarnet), Oliwią Kur i Natalią Harasimiak (śpiew). Nie zabrakło również pięknej muzyki poważnej, którą wykonała na skrzypcach Adrianna Maczuga- uczennica I Liceum Ogólnokształcącego.
Publiczność bardzo ciepło przyjęła twórczość Magdaleny Frączek, jej bardzo osobiste, wzruszające wiersze. Wśród publiczności była siedmioosobowa grupa dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Czuchowie Pieńkach wraz z opiekunami. Spotkanie zakończyło się gratulacjami i sesją zdjęciową z autorką.

Wieczór przy świecach - spotkanie z Witoldem Zembrowskim

IMG 398119 marca 2013 r. odbył się wieczór autorski  Witolda Zembrowskiego – poety, publicysty, członka Klubu Literackiego „Erato”. Autor urodził się w Dzierzbach. Ukończył Studia w Wyższej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1997 r. jest redaktorem kwartalnika regionalnego „Nasz Przewodnik”, w którym zamieszcza artykuły o treści społeczno - kulturalnej oraz własne utwory poetyckie. Witold Zembrowski zadebiutował w 1999 r. wydając tomik poezji „Wieczności trwanie”. Kolejny tomik poezji to „Epoka”, w którym zamieszczona jest cała twórczość poety do 2000 r. Wiersze pana Witolda ukazały się również w zbiorkach „Wybór wierszy” , „Erato”. Autor jest wielokrotnym laureatem konkursu poetyckiego na „Nocy poetów” w Jabłonnie Lackiej. Obecnie poeta zamieszcza swoje wiersze na stronie internetowej facebooka. Jest zwolennikiem elektronicznej formy rozpowszechniania swojej twórczości. Poza poezją interesuje się również filozofią, fotografiką, publicystyką i sztuką regionalną. Na wieczorze autorskim  Witold  Zembrowski podzielił się z publicznością swoimi poglądami na życie i opowiedział o własnym warsztacie pisarskim.Zaprezentowano 27 jego utworów poetyckich, które czytali:  Natalia Piwko, Michał Protasiewicz, Artur Skłodowski i Maciej Tyszko.Wieczór uatrakcyjniły również występy muzyczne Adrianny Maczugi, która grała na skrzypcach, Michała Soszki ze swoimi uczniami czyli zespołem wokalno-instrumentalnym Gimnazjal  Band z Gimnazjum Nr 1 w Sokołowie Podl. w składzie Wiktoria Skłodowska, Olga Dudek, Sandra Kuta, Milena Matwiejczuk, Natalia Harasimiak, Emilia Kurełek i Mateusz Kuc. Niespodzianką dla autora było wręczenie  przez pana Michała Soszkę płyty z nagraniami zespołu.

Wieczór autorski Mariana Pietrzaka

IMG 89539 lutego 2013 r. – wieczór autorski Mariana Pietrzaka znanego sokołowskiego regionalisty i społecznika, członka Klubu Literackiego „Erato”.
Autor urodził się 29.08.1932 roku. Całe swoje życie poświęcił odkrywaniu zapomnianej historii Ziemi Sokołowskiej.Od najmłodszych lat gromadził stare przedmioty, dokumenty i zdjęcia. W 2000 roku na swojej posesji przy ulicy Lipowej stworzył i dotąd prowadzi jedyne w Sokołowie Podlaskim prywatne muzeum-skansen. Jego gośćmi są nie tylko dzieci i młodzież różnych typów szkół z całego powiatu. Bardzo często Skansen odwiedzają potomkowie tych, którzy mieszkali w Sokołowie w czasach przedwojennych i wcześniejszych szukając tu swoich „korzeni”. W kronice można znaleźć wpisy obywateli Niemiec, Włoch, Kanady, Argentyny i Izraela. Często zaglądają tu rodziny sokołowskich Żydów, gdyż pan Marian posiada bardzo wiele informacji na ten temat. Swoją wiedzę pan Marian przekazał w kilku książkach: "Sokołów Podlaski w latach 1939-44", "Sokołów Podlaski dawniej i dziś", "Jaćwingowie - powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego", "Dwory, folwarki, pałace zachodniego Podlasia" i "Cmentarze Ziemi Sokołowskiej. Duchy i Sny". Publikacje te cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród czytelników, a niektóre z nich były kilkakrotnie wznawiane. Marian Pietrzak jest nie tylko pasjonatem historii, ale zajmuje się także twórczością poetycką. Jego „Wiersze z podlaskiej ziemi” ukazały się drukiem w 2005 roku.
Wieczór w Bibliotece uświetniły występy członków sokołowskiego zespołu „Seniorynki”, którzy zaprezentowali kilka utworów wokalnych. Fragmenty książek i wiersze autora prezentowali: Michał Protasiewicz, Maciej Tyszko, Katarzyna Wyszomierska i Natalia Piwko. O oprawę muzyczna zadbali Michał Soszka, Marcin Siemikowski ( fortepian) Katarzyna Kalicka ( klarnet) i Adrianna Maczuga (skrzypce). Kilka swoich utworów zadedykował autorowi i wykonał Lech Zakrzewski. W finale spotkania pani Teresa Bończuk zaśpiewała „ A takie ci jest Podlasie” do wiersza Mariana Pietrzaka, z własną muzyką. Panu Marianowi życzymy dalszych sukcesów w odkrywaniu historii naszego regionu, a także godnych następców, którzy z takim samym zaangażowaniem będą kontynuowali jego pracę.