Spotkanie z poezją Ireny Filipczuk

01(1)19 listopada 2015 r. w Bibliotece gościliśmy poetkę i malarkę Panią Irenę Filipczuk. Autorka zbiorów wierszy i ilustratorka urodziła się w Tchórznicy. Od dzieciństwa była wielbicielką twórczości polskich poetów, jednak sama zaczęła pisać dopiero na emeryturze. Jest autorką trzech tomików poezji. Pierwszy z nich pt. „Pejzaże słów” ukazał się w 2001 roku. Kolejne to:„Ślady na wodzie” (2006 r.) oraz „Wakacje z dziadkami” (2012 r.). Utwory Pani Ireny opublikowano także w tomiku wierszy Klubu Literackiego Erato (2004r.).
Poetka oprócz pisarstwa zajmuje się także malarstwem. Ilustrowała książki m.in.: Mariana Pietrzaka, Bożeny Mrozowskiej oraz Franciszka Kobryńczuka. Jest laureatką wielu konkursów literackich w Sokołowie Podlaskim i w Siedlcach, odznaczona medalem Przeglądu Poezji Ludowej i Medalem pamiątkowym „Pro Masovia”, przyznanym jej za twórczość ludową oraz kultywowanie tradycyjnej sztuki kulinarnej.
„Wieczór przy świecach”, którego gościem była znana wszystkim Pani Irena, przyciągnął tłumy. Zebrani wysłuchali pięknych wierszy poetki w interpretacjach: Anny Uścińskiej, Bożeny Mrozowskiej, Pawła Kryszczuka, Bartłomieja Skibniewskiego, Andrzeja Rybińskiego oraz samej autorki i jej wnuczek: Ady, Agnieszki i Marty. Nastrojową muzykę, która towarzyszyła nam tego wieczoru zawdzięczamy Michałowi Soszce (pianino) oraz Piotrowi Wicenciakowi (skrzypce). Na spotkaniu nie mogło zabraknąć także występów przyjaciół Pani Ireny. Zaśpiewali dla nas: zespół wokalny „Seniorynki” i zespół „Złote lata” ze Związku Emerytów i Rencistów. Dodatkowo pani Teresa Bończuk zaśpiewała dwa utwory do wierszy naszego gościa, a Marek Kołodziejski przeczytał wiersz dedykowany poetce przez pana Franciszka Kobryńczuka. Po spotkaniu można było kupić tomiki poezji pani Filipczuk wraz z dedykacją oraz obejrzeć wystawę prac malarskich Pani Ireny. Wystawę prezentowano w Bibliotece przez 3 tygodnie.

Spotkanie z Danutą Kalinowską

0013 maja 2015 r. w Bibliotece odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wieczór przy świecach”. Gościem wieczoru była pani Danuta Kalinowska – nauczycielka, poetka, założycielka i kierownik artystyczny zespołu „Seniorynki” działającego przy Sokołowskim Ośrodku Kultury. Na początku spotkania  Dyrektor Biblioteki - Hanna Lecyk  przywitała przybyłych gości i bohaterkę wieczoru, a następnie historię życia i twórczości naszego gościa przedstawiła Bożena Mrozowska – Gozdołek, opiekunka Klubu Literackiego „Erato” działającego przy Bibliotece. Pani Danusia urodziła się w Tchórznicy w rodzinie nauczycieli Jadwigi i Tadeusza Pilarskich. Od najmłodszych lat przejawiała zdolności artystyczne i literackie, a swój pierwszy wiersz napisała w wieku 13 lat. Do dzisiaj opublikowała trzy tomiki poezji: „To cóż, że jestem”, „Moje życie”, „Nie uciekaj życie”.  Przez całe życie, oprócz pracy zawodowej jako nauczycielka, poświęcała się również działalności społecznej. Za swoje osiągnięcia otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Medal Działacza Kultury, Złotą Odznakę ZNP. Po latach pracy w zawodzie nauczyciela Pani Danuta przeszła na emeryturę i cały swój czas poświęciła działalności społeczno - kulturalnej. Jest aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Klubu Literackiego „Erato”, Klubu Seniora, a od 2002r. zespołu wokalnego „Seniorynki”, którego jest również pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym. Pomimo wielu lat aktywności, jest wciąż pełna wigoru i zapału. Jak powiedziała Pani Dyrektor Hanna Lecyk: niejedna dwudziestolatka mogłaby jej pozazdrościć ekspresji, weny i optymizmu. Spotkanie przebiegało w miłej i wesołej atmosferze. Wiersze, które prezentowała  sama autorka przeplatane były występami „Seniorynek” oraz Michała Soszki  (pianino) i jego ucznia Piotra Wincenciaka (skrzypce). Wybrane przez Panią Danusię wiersze dotyczyły spraw najbliższych jej sercu. Na początek usłyszeliśmy kilka refleksyjnych strof na temat przemijającego życia oraz poruszających tematykę ważnych wydarzeń, które odcisnęły piętno na wspomnieniach Pani Kalinowskiej: m.in. dotyczące osoby i działalności Jana Pawła II, a także tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem. Usłyszeliśmy także kilka utworów poświęconych Mamom, tej Niebieskiej, której oddajemy hołd w maju oraz tej ziemskiej - mamie Jadwidze. Po poezji przyszedł czas na część kabaretową. Usłyszeliśmy kilka humorystycznych wierszy i piosenek, które bardzo rozbawiły publiczność. Wieczór zakończył się życzeniami i podziękowania oraz występami przyjaciół z Klubu Literackiego.  Po spotkaniu można było kupić najnowszy tomik poezji  Pani Danusi „Nie uciekaj życie” oraz uzyskać autograf poetki.