Poetycko o rodzinie

1Dnia 6 czerwca 2019 r. w Bibliotece miał miejsce wzruszający wieczór poezji o rodzinie. Prezentowane były wiersze członków Klubu Literackiego Erato: Danuty Kalinowskiej, Marianny Popławskiej, Wiesławy Kwiek, Lucyny Woźnicy, Alicji Wołyniec, Ewy Skarżyńskiej, Magdaleny Skłodowskiej, Oliwii Szymaniak, Bożeny Mrozowskiej-Gozdołek, Mariana Pietrzaka, Piotra Krzemieniewskiego, Zygmunta Kusiaka, Witolda Zembrowskiego, Stanisława Florczaka, Henryka Rymuzy, Ryszarda Chacińskiego, Ryszarda Boczonia. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Biblioteki Hanna Lecyk, wierszem K.I. Gałczyńskiego „Spotkanie z matką”. Następnie opiekun Klubu Literackiego Bożena Mrozowska-Gozdołek, przedstawiła autorów wierszy oraz powiedziała o działalności Klubu Erato. W pierwszej części wieczoru członkowie Klubu Literackiego sami czytali własny wiersz. W drugiej części - uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich, współpracujący z Biblioteczną Grupą Teatralną „Wiraż”: Agnieszka Brewczuk, Małgorzata Popowska, Gabriela Toczyska i Grzegorz Wasilczuk prezentowali wiersze członków Klubu "Erato". Oprawę muzyczną przygotował nauczyciel muzyki Michał Soszka, z zespołem muzycznym ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podl. Wzruszyli publiczność wdzięcznym wykonaniem znanych i lubianych utworów o rodzinie. Najwięcej wierszy poświęconych było matce, ale nie zabrakło też utworów adresowanych do ojców, dzieci, wnuków, a nawet romantycznych wierszy o małżonkach.

Niejednej osobie zakręciła się łza w oku na wspomnienia własne o swoich bliskich, zwłaszcza tych, którzy już odeszli.

Sny w naszym życiu

1Pod takim tytułem odbyło się 7 maja 2019 r. w Bibliotece Miejskiej spotkanie otwarte Klubu Literackiego Erato i Klubu Książki „Zielona Gęś”. Sny od dawna są przedmiotem zainteresowań wielu ludzi, którzy próbują je zrozumieć i właściwie zinterpretować. O znaczeniu snów, naukowym podejściu do nich, o interpretacji opowiedziała pani Teresa Wrzosek – pedagog, logopeda, wieloletnia dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, która podzieliła się z publicznością informacjami i ciekawostkami na temat snów. Pani Teresa przytaczała przykłady znaczenia snów w Biblii, literaturze, sztuce. Ten niezwykle ciekawy wykład był wstępem do rozpoczęcia wywiadu z panem Marianem Pietrzakiem na temat książki „Czy istnieje drugie życie”. Autor opisuje w niej swoje sny, które miały dla niego szczególne znaczenie, dawały wskazówkę jak ma postępować w życiu. Recenzję do książki Mariana Pietrzaka napisała prof. dr hab. Stanisława Okularczyk. Wywiad z autorem przeprowadziła Bożena Mrozowska-Gozdołek. Rozmowa przeplatana była czytaniem fragmentów snów z książki pana Pietrzaka oraz czytaniem wierszy członków Klubu Literackiego Erato. Publiczność wysłuchała wierszy: Alicji Wołyniec, Ewy Skarżyńskiej, Ireny Filipczuk, Wiesławy Kwiek, Stanisława Florczaka, Henryka Rymuzy, Mariana Pietrzaka. Teksty czytali pracownicy Biblioteki, oraz młodzież z Grupy Teatralnej „Wiraż”: Paulina Krakowska i Mikołaj Rydzewski. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja publiczności na temat snów, nie zabrakło także wzruszających przykładów tzw. snów proroczych oraz snów humorystycznych. Wszystkich miło zaskoczył Lech Zakrzewski, który spontanicznie zaśpiewał utwór Franka Sinatry „My way” z polskim tekstem. Temat snów poruszany był jeszcze w luźnych rozmowach już po zakończeniu spotkania.

 

Wieczór poetycki Stanisława Florczaka

221 marca 2019 r. na spotkaniu prezentowana była twórczość Stanisława Florczaka – sokołowianina, członka Klubu Literackiego "Erato". Czytane wiersze przeplatane były dżwiękami znanych utworów muzycznych, w orginalnej aranżacji i układzie zespołowym na wielość instrumentów, w wykonaniu Zespołu Muzycznego ze Szkoły Muzycznej im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach, pod kier. Michała Soszki. Autor podzielił się z publicznością swoją poezją, w której porusza osobiste tematy takie jak: rodzina, miłość, tęsknota, pragnienia. Nie zabrakło również wierszy o rodzinnym mieście, o miejscach, które pragnie ocalić od zapomnienia. Do niektórych jego utworów muzykę skomponowali rodzimi muzycy: Radosław Świderski i Paweł Zakrzewski. Stanisław Florczak jest też autorem hymnu dla sokołowskiej Szkoły Muzycznej.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Biblioteki, pani Hanna Lecyk wierszem pt. „Mury Biblioteki”. Pozostałe utwory poety, zaprezentowali członkowie Grupy Teatralnej „Wiraż”: Paulina Krakowska i Mikołaj Rydzewski oraz pracownicy Biblioteki: Grzegorz Gawrysiak i Piotr Rybak. Na zakończenie spotkania, prowadząca Bożena Mrozowska-Gozdołek, przeprowadziła wywiad z autorem wierszy, które licznie zgromadzona publiczność przyjęła z uznaniem, gratulując mu talentu i życząc dalszych sukcesów.

Klub Literacki Erato w Muzeum Piotra Krzemieniewskiego

4Członkowie Klubu Literackiego Erato wybrali się 30 stycznia 2019 r. z wizytą do prywatnego Muzeum pana Piotra Krzemieniewskiego. Podziwiali tam zabytkowe przedmioty związane z przeszłością np. stare żelazka, wagi, topory, podkowy, medale, hełmy, bagnety, elementy uzbrojenia, szable. Po zwiedzaniu Muzeum poeci dzielili się swoją twórczością, prezentując wiersze o tematyce zimowej. To było wyjątkowe i niezapomniane spotkanie.